Meneer de directeur

Meneer de directeur
Met de voeten op tafe- eh, bank.